Lahti

Lahden Kan-työ jatkuu päiväkeskustoimintana.

Timo Räihä

Kodin toiminnasta vastaava työntekijä Timo Räihä on pitkänlinjan toimija päihde- ja vankilatyön kentässä. Hän on järjestänyt vuosittain Lahdessa kadunkansalle monia virikkeitä, muun muassa vuosittaisen kadun kansan joulujuhlan.

Tällä hetkellä yksikkö ei ota vastaan asiakkaita. Toiminta on päivätoimintaa.

Lahden Kan-työn yhdyshenkilö:
Timo Räihä
p. 0400 558 389
timo.raiha(at)phnet.fi