Pohjanmaan kan-kotokuntoutus

Kan ry:llä on kokemusta ja valmiuksia tuottaa kunnille kotokuntoutusta Pohjanmaalla. Olemme auttaneet ammatillisin ja vertaistuen menetelmin päihteiden, rikosten ja muiden ongelmien vuoksi syrjäytyneitä ihmisiä jo 45 vuoden ajan! Tänä aikana meille on kertynyt valtava määrä kokemusta syrjäytyneiden asiallisesta kohtaamisesta heidän omassa arjessaan ja kuinka he voivat palata yhteiskuntaan takaisin sen rakentaviksi jäseneksi.

Kan-kotokuntoutuksen tavoitteet
a. Vahvistaa kuntoutujan omia motiiveja kuntoutumiseen.
b. Auttaa kuntoutujaa löytämään omia vahvuuksiaan.
c. Auttaa kuntoutujaa kiinnostumaan ja huolehtimaan omasta terveydestään.
d. Auttaa kuntoutujaa ymmärtämään tunteet ja niiden käsittely. Löytämään ja vahvistamaan omaa identiteettiä.
e. Tukea kuntoutujaa oppimaan toimimaan uudella tavalla niissä asioissa, missä vanhan mallin mukaan toimiminen on elämää tuhoavaa.
f. Auttaa kuntoutujaa kehittymään sosiaalisten suhteiden ja kanssakäymisen parantamiseksi.
g. Auttaa kuntoutujaa elämänhallinta asioissa kuten talous, asuminen, työ, opiskelu.
h. Luoda ilmapiiri ja tilanne jossa kuntoutujalla on halutessaan mahdollisuus keskustella eksistentiaalisista olemassaoloon liittyvistä kysymyksistä turvallisesti.


Mitä Kan-kotokuntoutus on?
Kotokuntoutus on vuosien varrella vakiintunut avokuntoutuksen muoto, joka toteutetaan asiakkaan kodissa tai muussa sovitussa paikassa yhteistyössä A-klinikan, sosiaalitoimen tai sairaanhoitopiirin kanssa. Päihteiden, mielenterveysongelmien tai rikosten vuoksi syrjäytyneitä henkilöitä tuetaan heidän omassa arjessaan selviämään itsenäisesti ja ehkäistään asunnottomuuden, laitoskierteen ja velkaantumisen synnyttämää sosiaalista syrjäytymistä.

Tuki sisältää käyntejä asiakkaiden kotona, virastoissa, sosiaalisen verkoston luomista, tukea asioiden hoitamisessa ja päihteettömyyden tukemista, eli pyritään varmistamaan asiakkaan pysyminen yhteiskunnan toimivana jäsenenä.

Kullekin asiakkaalle sovitaan tarpeen mukainen henkilökohtainen toimintatapa yhdessä tilaavan tahon kanssa. Kotokuntoutus voi toimia tarvittaessa myös ryhmä- tai päiväkeskustoimintana, joissa käsitellään esim. elämänhallinta-, tunne-, päihde- tai muita terapeuttisia ryhmiä. Asiakkaita ohjataan myös muun ammattiavun ja vertaistuen piiriin.

Kan-Kotokuntoutus sisältää
- Elämänhallinnan tukeminen: ajanhallinta, virasto/muut käynnit, toimeentulohakemuksen täyttö, työkokeilujen kartoitus, rahanhallinta, laskujen maksaminen yms.
- Sosiaalisen verkoston rakentaminen: kaverit, lähiomaiset, sukulaiset, päivätoiminta paikat, harrastukset, yms.
- Fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja hengellisen osa-alueen tukeminen: fyysiset sairaudet, kunnon kohotus, mielenterveysongelmat, harrastukset, hengellinen tuki mikäli asiakkaalla on tarvetta siihen.
- Riippuvuuksien käsittely: keskustellaan asiakkaan päihde- ja muista riippuvuuksista, rajoittavista tekijöistä, kuten esim. paniikkihäiriö ja peliriippuvuus. Asiakkaat pyritään ohjaamaan aina sopivaan ryhmään ja hakemaan vertaistukea ongelmiinsa.

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä, niin kartoitetaan mitä me voimme tehdä asiakkaidenne hyväksi kustannustehokkaasti ja ihmisläheisesti.

Yhteystiedot:
Kimmo Romppala
Kotokuntotuksen vastaava ohjaaja
p. 040 556 0815
seinajoki(at)kan.fi

Jouko Vuorenniemi
Kan ry:n toiminnanjohtaja
p. 040 769 2553
jouko.vuorenniemi(at)kan.fi

 

Hyödyllisiä linkkejä:

www.seinajoki.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/sosiaalipalvelut/paihdepalvelut2_0/yhteystiedot.html
www.sininauhaliitto.fi
www.seinajoenseurakunta.fi/diakoniatyo.html
www.seinajoki.svk.fi
www.seinajoenhelluntaiseurakunta.fi
www.stophuumeille.fi
www.irtihuumeista.fi
www.yad.fi
www.nasuomi.org
www.aal.fi
www.a-kiltojenliitto.fi